امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۶:۵۸
  • پلی تهران 01

  • پلی تهران 02

  • پلی تهران 03

  • پلی تهران 04

  • پلی تهران 05

  • پلی تهران 06

Loading

درخواست فروش تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی پلی تهران

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی مطابق با استانداردهای بین المللی از سایز 50 تا 630 میلیمتر

فروش

1400/05/13

1405/12/29

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی
مطابق با استانداردهای بین المللی
 از سایز 50 تا 630 میلیمتر