امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۳۲
  • پلی تهران 01

  • پلی تهران 02

  • پلی تهران 03

  • پلی تهران 04

  • پلی تهران 05

  • پلی تهران 06

Loading

درخواست فروش تولید و فروش لوله پلی اتیلن پلی تهران

تولید و فروش لوله پلی اتیلن

تولید و فروش لوله پلی اتیلن مطابق با استانداردهای بین المللی از سایز 6 تا 630 میلیمتر

فروش

1400/05/13

1405/12/29

تولید و فروش لوله پلی اتیلن مطابق با استانداردهای بین المللی از سایز 6 تا 630 میلیمتر