امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۴۵

پلی تهران

علی آقایی دوست

Iran

تهران - شهریار

جاده کهنز ، فردوسیه ، مجتمع صنعتی فردوس ، خیابان بوستان ، خیابان گلستان شمالی ، پلاک 7

  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۰
  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۱
  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۲
  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۳
  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۴
  • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۵

۰۲۱۶۵۴۶۹۳۴۰-۵

۶۵۴۶۹۳۴۰

۶۵۴۶۹۳۴۵

۰۹۱۲۱۴۴۰۷۸۰

www.polytehran.com

پلی تهران