امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۶:۵۱
 • پلی تهران 01

 • پلی تهران 02

 • پلی تهران 03

 • پلی تهران 04

 • پلی تهران 05

 • پلی تهران 06

Loading

تماس با پلی تهران

پلی تهران

علی آقایی دوست

Iran

تهران - شهریار

جاده کهنز ، فردوسیه ، مجتمع صنعتی فردوس ، خیابان بوستان ، خیابان گلستان شمالی ، پلاک 7

 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۰
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۱
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۲
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۳
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۴
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۵

۰۲۱۶۵۴۶۹۳۴۰-۵

۶۵۴۶۹۳۴۰

۶۵۴۶۹۳۴۵

۰۹۱۲۰۶۰۶۸۰۹

www.polytehran.ir

پلی تهران