امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۸
  • پلی تهران 01

  • پلی تهران 02

  • پلی تهران 03

  • پلی تهران 04

  • پلی تهران 05

  • پلی تهران 06

Loading

کارگر ساده


نوع شغل

دیپلم

دیپلم

3 سال

مرد

3 نفر

0 ریال

تمام وقت

1394/11/13

1405/12/29

محل شغل

Iran

تهران

شهریار

65469340

توضیحات